Výzvy na podávanie projektov na podporu MVP a VP

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020 v znení dodatku č. 1 Žilinskej univerzity v Žiline (MU UNIZA č. 9/2020) vyhlasuje dňa 11.8.2021 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP) a výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu vedeckých pracovníkov (VP).

Výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FRI/MVP

  • Text výzvy 
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 11.8.2021
  • Dátum ukončenia podávania návrhov projektov: 13.9.2021
  • Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia projektov: 22.9.2021
  • Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 1.10.2021

Výzva na podávanie projektov pre vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FRI/VP


Pomocné súbory:


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum