Výzvy na podávanie projektov na podporu MVP a VP

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020 v znení dodatku č. 1 Žilinskej univerzity v Žiline (MU UNIZA č. 9/2020) vyhlasuje dňa 11.8.2021 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP) a výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu vedeckých pracovníkov (VP).

Výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FRI/MVP

  • Text výzvy 
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 11.8.2021
  • Dátum ukončenia podávania návrhov projektov: 13.9.2021
  • Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia projektov: 22.9.2021
  • Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 1.10.2021

Výzva na podávanie projektov pre vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FRI/VP


Pomocné súbory:


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI