Webmail Študenti

Vzhľadom na postupnú migráciu študentského mailového systému z domény st.fri.uniza.sk na doménu stud.uniza.sk platia v školských rokoch 2018/19 až 2020/2021 nasledovné pravidlá:

  1. Novoprijatí študenti bakalárskeho štúdia s nástupom do prvého ročníka v roku 2018 a neskôr, majú automaticky pridelenú mailovú adresu v doméne stud.uniza.sk a v tvare hanzr@fghq.havmn.fx.
    hanzr@fghq.havmn.fx je názov (UPN) študentského konta v doméne stud.uniza.sk aktivovaného na stránkach Uniza Network Management System  podľa dokumentácie uvedenej na stránkach Dokumentácia študentskej domény STUD.UNIZA.SK
  2. Študenti pokračujúci v štúdiu s nástupom do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pred rokom 2018 si môžu požiadať o presmerovanie súčasného prideleného účtu z domény st.fri.uniza.sk na doménu stud.uniza.sk
  3. Študenti, ktorí opakujú štúdium od 1. ročníka, a teda už majú mailovú schránku v doméne st.fri.uniza.sk, ju budú mať automaticky presmerovanú na doménu stud.uniza.sk
  4. Študenti, ktorí majú na mailovú adresu @st.fri.uniza.sk naviazané prístupy do ďalších systémov (napr. Microsoft Imagine - predtým Dreamspark a pod.) budú mať tieto zachované až do ukončenia štúdia a aj po prípadnom presmerovaní podľa bodu 2. vyššie
  5. Od školského roku 2018/2019 už nebudú nikomu vytvárané nové účty v doméne st.fri.uniza.skWebmail st.fri.uniza.sk

Webmail stud.uniza.sk
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum