Zahraničná spolupráca - aktuality

Spoločný BIP s FES UPCE

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, pripravuje v letnom semestri nový BIP (zmiešaný intenzívny program - medzinárodný voliteľný predmet pre študentov, za 3 kredity ECTS) so zameraním na informatiku – téma BIP DIGI 2024 je DIGITALIZÁCIA PODNIKANIA A SPOLOČNOSTI. BIP bude organizovaný v anglickom jazyku.

Zatiaľ je do prípravy BIP zapojený jeden partner z Nemecka, Bremerhaven University of Applied Science.

Termíny:

 • fyzická časť - 13. až 17. máj 2024
 • online časť - 20. máj až 7. jún 2024
Charakteristika pripravovaného BIP v angličtine:

How can you leverage technology to create value for your customers, employees, and society?

How can you develop an agile digital mindset that allows you to adapt and innovate in the face of complexity and uncertainty?

 • This course will answer these questions and more. You will learn about the role and impact of new technology in the business environment. You will explore the process of digitalization and how it transforms the way businesses operate, compete, and collaborate.
 • You will discover the concept of agile digital mindset and how it enables individuals and organizations to tackle complex challenges with creativity, flexibility, and a focus on continuous improvement.
 • The course is designed as a blended intensive programme that combines online and offline learning activities. The goal of the course is to help you make informed and qualified decisions about digitalization by selecting appropriate technology.
 • By the end of the course, you will be able to:
  • Identify and evaluate the opportunities and challenges that new technology offers to businesses and society,
  • Apply the concept of agile digital mindset to your own personal and professional development.
 • If you are interested in learning how to thrive in the new era of technology, this course is for you. Join us and become e a digital leader
V prípade záujmu o účasť v BIP ako učiteľ, kontaktujte prodekana doc. Petra Mártona - osobne alebo e-mailom do 19. januára 2024.


BIP pre učiteľov - BIP4BIPs v Dubrovníku

Program Erasmus+ už druhý akademický rok ponúka možnosť organizovať krátke a intenzívne kurzy (BIP – Blended Intensive Programme) pre študentky a študentov vysokých škôl. Študentky a študenti FRI UNIZA sa doteraz zúčastnili niekoľkých z nich.

V priebehu akademického roka 2024/25 bude priestor na usporiadanie BIP-u aj u nás na FRI UNIZA. Ak by ste mali záujem naučiť sa, čo je to BIP a ako ho úspešne zorganizovať, máte príležitosť zúčastniť sa workshopu v Dubrovníku – od 22. do 28. septembra 2024. Preposielam vám skrátenú verziu e-mailu od koordinátorky workshopu BIP4BIPs.

Náklady na účasť na workshope by sa hradili z programu Erasmus+ - Staff Training mobility.

V prípade záujmu o toto podujatie, dajte vedieť prodekanovi doc. Petrovi Mártonovi osobne alebo e-mailom do 8. januára 2024.


Spolupráca s IMT Atlantique, Francúzsko

SEED: training the next generation of scientists (EU MSCA COFUND PhD program)

Z IMT Atlantique prišla zaujímavá ponuka na spoluprácu v doktorandskom štúdiu.

Na IMT Atlantique majú do roku 2028 projekt MSC na celkom 40 doktorandov. Momentálne je vypísaných 21 tém dizertačných prác.

Tu je prehľad všetkých ponúkaných tém.

Ak by Vás niektorá vypísaná téma dizertačnej práce zaujala, sú tu dve možnosti spolupráce:

 • Stať sa zahraničným expertom zapojeným do hodnotenia práce doktoranda na IMT Atlantique – z projektu budú hradené náklady zahraničného experta.
 • Zúčastniť sa v doktorandskom štúdiu ako partner, pričom doktorand by bol na 3 mesiace na stáži na Vašom pracovisku, najskôr v júli 2024.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum