Základné informácie - celouniverzitné pravidlá

Na úrovni univerzity koordinuje program Erasmus+ prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. Univerzitnou referentkou pre študentské mobility je pani Lenka Kuzmová.

Informácie a pravidlá s celouniverzitnou platnosťou

Základné informácie pre študentov UNIZA  - akademický rok 2018/2019

stránka Európskej komisie o programe Erasmus+


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI