Základné informácie - celouniverzitné pravidlá

Na úrovni univerzity koordinuje program Erasmus+ prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. Univerzitnou referentkou pre študentské mobility je pani Lenka Kuzmová.

Informácie a pravidlá s celouniverzitnou platnosťou:

Základné informácie pre študentov UNIZA  - na webovom sídle UNIZA

stránka Európskej komisie o programe Erasmus+


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum