Zápisnice

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnuia AS FRI UNIZA konaného dňa 23.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 16.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia AS  FRI UNIZA konaného dňa 11.6.2020 
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 6.4.2020 
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 16.1.2020
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2019 


Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 17.9.2019 
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 5.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 14.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 29.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 20.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 29.1.2019
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2018


Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 30.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 23.10.2018
Zápispnica zo zasadnutia AS FR UNIZA konaného dňa 22.6.2018
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 3.5.2018
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 22.2.2018
3. zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu dekana FRI UNIZA
2. zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu dekana FRI UNIZA
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 31.1.2018
1. zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu dekana FRI UNIZA
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2017


Rok 2017

Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 18.12.2017
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 25.10.2017
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 6.10.2017
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 4.7.2017
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 11.5.2017
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 21.2.2017
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2016


Rok 2016

Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 8.12.2016
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 19.7.2016
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 26.4.2016
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 8.3.2016
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 9.2.2016
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2015


Rok 2015

Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 15.12.2015
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 7.7.2015
Zápis zo zasadnutia AS FRI UNIZA konaného dňa 3.6.2015
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU konaného dňa 30.3.2015
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU konaného dňa 10.2.2015
Správa o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2014


Rok 2014

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 12.12.2014
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 23.6.2014
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 7.5.2014
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU konaného dňa 17.4.2014
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 20.3.2014
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 28.2.2014 - voľba dekana FRI
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby dekana FRI, konaného dňa 10.2.2014


Rok 2013

Zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby dekana FRI, konaného dňa 16.12.2013
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 28.11.2013
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 10.9.2013
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 2.5.2013
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 27.3.2013
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie - Výsledky volieb do ŠČ AS FRI


Rok 2012

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 27.3.2012
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 17.9.2012, dodatočne doplnený 25.10.2012
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 17.10.2012
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 17.10.2012 - Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FRI ŽU
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 10.12.2012


Rok 2011

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 29.3.2011
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 19.4.2011
Zápis zo zasadnutia volebnej komicie zo dňa 14. 11. 2011 - Výsledky volieb do ŠČ AS FRI ŽU
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 19.12.2011


Rok 2010

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 1.3.2010
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 20.4.2010
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 2.6.2010
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 2.12.2010
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie AS FRI ŽU zo dňa 25.2.2011 - Výsledky volieb do ZČ AS FRI ŽU


Rok 2009

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 20.1.2009
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 25.3.2009
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 9.6.2009
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 21.12.2009


Rok 2008

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 17.12.2008
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 22.10.2008
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 23.4.2008
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 28.1.2008


Rok 2007

Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 6.12.2007
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 20.6.2007
Zápis zo zasadnutia AS FRI ŽU, konaného dňa 19.4.2007
Zápisnica z volieb do Zamestnaneckej časti akademického senátu FRI ŽU
Zápisnica z volieb do Študentskej časti akademického senátu FRI ŽU


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI