Zoznam projektov

PROJEKTY HORIZON 2020

Zamestnanci fakulty sú v súčasnosti zapojení do riešenia týchto projektov H2020:

Drive2TheFuture (MG-3-3-2018) - ako "Third Party" pre EURNEX, e.V.

OPTIMA (S2R-OC-IP2-02-2019)

V minulosti boli zamestnanci fakulty zapojení do riešenia týchto projektov H2020:

GoF4R (H2020-S2RJU-OC-2016-01-2)

SKILLFUL (H2020-MG-2016-17)Projekty VEGA, KEGA, APVV

Projekty za rok 2008 

Projekty za rok 2009

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2015

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015


MŠVVaŠ SR zverejnilo výsledky hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014, ako ich predložili príslušné komisie a schválilo predsedníctvo KEGA.

Výsledky hodnotenia žiadostí KEGA o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2014

Výsledky hodnotenia žiadostí KEGA o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2015


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI