Zoznam projektov

PROJEKTY HORIZON 2020

Zamestnanci fakulty sú v súčasnosti zapojení do riešenia týchto výskumných projektov H2020:

Drive2TheFuture (MG-3-3-2018) - ako "Third Party" pre EURNEX, e.V.

OPTIMA (S2R-OC-IP2-02-2019)

V minulosti boli zamestnanci fakulty zapojení do riešenia týchto projektov H2020:

GoF4R (H2020-S2RJU-OC-2016-01-2)

SKILLFUL (H2020-MG-2016-17)


PROJEKTY ERASMUS+

Zamestnanci fakulty koordinujú v súčastnosti tieto nevýskumné projekty Erasmus+:
Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs (2019-1-SK01-KA203-060789) - webová stránka projektu
Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP) - webová stránka projektu
University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics (612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA) - webová stránka projektu
Zamestnanci fakulty spolupracujú na týchto nevýskumných projektoch Erasmus+:
Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs (2020-1-HR01-KA203-077777) - webová stránka projektu
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum (2019-1-PL01-KA203-065564)

Projekty VEGA, KEGA, APVV

Projekty za rok 2008 

Projekty za rok 2009

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2015

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015


MŠVVaŠ SR zverejnilo výsledky hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014, ako ich predložili príslušné komisie a schválilo predsedníctvo KEGA.

Výsledky hodnotenia žiadostí KEGA o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2014

Výsledky hodnotenia žiadostí KEGA o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2015


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI