Zoznam projektov

PROJEKTY HORIZON 2020, HORIZON EUROPE

Ukončené projekty H2020 s účasťou zamestnancov fakulty:

Zamestnanci fakulty sú v súčasnosti zapojení do riešenia týchto výskumných projektov HEU:

 • EWALD (HORIZON-MSCA-2021-SE-01) - Earth Observation for Early Warning of Land Degradation at European Frontier
 • Academics4Rail (HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-04) - Building a community of railway scientific researchers and academia for EU-Rail and enabling a network of PhDs (academia teaming with industry)


  PROJEKTY ERASMUS+ KA2

  Ukončené projekty, koordinované zamestnancami fakulty:

  • Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs (2019-1-SK01-KA203-060789) - webová stránka projektu
  • University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics (612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA) - webová stránka projektu
  • Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP) - webová stránka projektu

  Ukončené projekty Erasmus+, s účasťou zamestnancov fakulty:

  Zamestnanci fakulty koordinujú v súčastnosti tieto nevýskumné projekty Erasmus+:

  Zamestnanci fakulty spolupracujú na týchto nevýskumných projektoch Erasmus+:


  0
  študentov
  0
  učiteľov
  0
  partnerov

  Partneri FRI

  Platinový partner

  Hlavný partner

  Partneri

  Projekty a centrá FRI

  Projekty

  Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
  Transdata
  IT akadémia
  ACeSYRI
  SmartSoc
  TECH4EDU4
  Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

  Centrá

  Cisco Network Academy
  PEARSON VUE - Aturizované centrum