Conditions for admission

Podmienky prijatia na štúdium

Informácia o podmienkach prijatia na bakalárske a inžinierske štúdium ak.rok 2015/2016
K príprave na prijímacie skúšky odporúčame využiť možnosti ponúkané spoločnosťou SCIO

Deň otvorených dverí

Informácie ku dňu otvorených dverí 2015
Mapa univerzitného areálu 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške
Elektronickú prihlášku na bakalárske štúdium je potrebné vytlačiť, dať potvrdiť na strednej škole, priložiť k nej doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a prihlášku zaslať na adresu fakulty. 
Povinnou prílohou pre študijný odbor Manažment je overená kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka). 

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 2000-2014

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky

Prečo študovať na FRI?

90% študentov je hrdých na štúdium na FRI *

Fakulta patrí medzi najžiadanejšie medzi zamestnávateľmi **

Kvalitné zázemie a pestrá možnosť voľnočasových aktivít

Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií. Ďalšie fotogalérie nájdete v časti Fakulta -> Galéria.


Výsledky dotazníkov absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

http://www.profesia.sk/cms/newsletter/maj-2010/zostavili-sme-rebricek-najziadanejsich-absolventov/42599