Úvod
Cestovateľ, zakladateľ kybernetiky, teórie salašníctva, šľachtiteľ, ...
Inšpiráciou a zdrojom informácií mi boli dochované materiály z katedry Dopravných sietí na Žilinskej Univerzite.

Vzhľadom na to, že dokumenty sa môžu nachádzať na rôznych a netypických miestach (napr. v trezore niekdajšej ŠtB), vyzývam všetkých, ktorí môžu, aby prispeli k objasneniu začiatkov kybernetiky na Slovensku a tým aj pozdvihli národné povedomie o stupienok vyššie.

Všetky, mne známe, dochované dokumenty som ponechal v originálnych zneniach bez titulkov, aby bola zachovaná autenticita myšlienkových pochodov našich popredných demižonológov.
Citát dňa: