Vysvetlenie historického omylu
S potešením môžeme širokej verejnosti oznámiť, že boli vysvetlené okolnosti ohľadne nálezu diskety s údajným plánom na útek Juraja Jánošíka z väzenia. Tento nález svojho času natoľko dezorientoval niektorých amatérskych demižonológov, že posúvali obdobie života Jeana de Mijona o 200 rokov.

Disketa skutočne patrila Jeanovi de Mijonovi. Používal ju aj v Liptove, kde svojho času pobýval v dedinke Hybe a zaoberal sa hlavne algoritmami triedenia. Jeden z novoobjavených algoritmov pomenoval pdľa miesta vzniku "triedenie z Hýb", čo angličania preložili ako "Heap-sort".

V čase relaxácie Mižon vytvoril prvú počítačovú hru na svete. Úlohou hráča bolo vymyslieť plán úteku Juraja Jánošíka z kaštieľa v Liptovskom Mikuláši, kde bol väznený. Inkriminovaný "plán úteku" na diskete bol správnym riešením. Hra samotná sa nezachovala. Na diskete boli objavené zvyšky vírusu typu 1713, ktorý program zničil. Zachoval sa len podporný súbor.

Otázne bolo, ako sa disketa dostala práve do múzea Juraja Jánošíka. Okrem skutočnosti, že hra bola vytvorená v Liptove, k tomu zrejme najviac prispela okolnosť, že ako ideový námet pre vlasteneckú hru poslúžila práve postava legendárneho zbojníka.
Autor: Martin Fundárek
Citát dňa: