Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Actions
Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FRI UNIZA 07.02.2019 07.02.2019 Ing. Patrik Hrkút, PhD. Detail
Tretí žilinský Missing Maps Mapathon 05.02.2019 05.02.2019 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
Prednáška prof. Baňasa z univerzity v Bielefelde, Nemecko 07.02.2019 06.02.2019 doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. Detail
Nabídka programů zaměřených na vzdělávání a získávání nových zkušeností 06.02.2019 06.02.2019 Ing. Lucie Jelínková, PhD. MBA Detail
Prezentačné dni doktorandov - Projekt 5 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Dana Kršáková Detail
PANEL STORY v číslach 10.02.2019 10.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
FAKULTNÁ PRAX 2019 26.02.2019 25.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Elektronický zápis výberových a povinne voliteľných predmetov na akademický rok 2019/2020 28.02.2019 27.02.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Ďalší štipendista Národného štipendijného programu na FRI UNIZA 14.02.2019 14.02.2019 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
Oznam k predmetu Povolanie podnikateľ 2 15.02.2019 15.02.2019 Soňa Muščíková Detail
Podávanie prihlášok na inžinierske štúdium ak. rok 2019/2020 - AKTUALIZOVANÉ 11.03.2019 11.03.2019 Mgr. Renáta Nováková Detail
Prednášky hostí z partnerských univerzít 18.02.2019 18.02.2019 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
Študentské mobility Erasmus+ - akademický rok 2019/20 18.02.2019 18.02.2019 doc. Ing. Peter Márton, PhD. Detail
DENNÝ IT TÁBOR s názvom Jarná škola programovania 2019 28.02.2019 27.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Stretnutie so študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia manažment 24.02.2019 21.02.2019 doc. Ing. Michal Varmus, PhD. Detail
Pozvánka na prednášku - Slovensko v kontexte európskej spolupráce vo vede a výskume 26.02.2019 21.02.2019 doc. Ing. Michal Koháni, PhD. Detail
Semifinále Slovensko & Česko robotickej súťaže FLL 21.02.2019 21.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Kandidátna listina do zamestnaneckej časti AS FRI 22.02.2019 22.02.2019 RNDr. Hynek Bachratý, PhD. Detail
Návšteva zo Základnej školy sv. Gorazda 24.02.2019 24.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
Školenie Digital Skills na FRI UNIZA 24.02.2019 24.02.2019 doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. Detail
0
students
0
teachers
0
partners

FRI partners

FRI Projects