Katedra technickej kybernetiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134351
Web http://frtk.fri.uniza.sk/
Vedúci doc. Ing. Peter Ševčík PhD.
Kontakt 041/5134350
Miestnosť B111
Zástupca vedúceho doc. Ing. Ján Kapitulík PhD.
Kontakt 041/5134391
Miestnosť B159
Sekretariát Mgr. Viera Černeková
Telefón 041/5134351
Miestnosť B110

Zamestnanci

Ing. Lukáš Čechovič PhD. B151 041/5134366
číslicové počítače, číslicové systémy , elektronika
Mgr. Viera Černeková B110 041/5134351
technická pracovníčka
Ing. Michal Chovanec PhD. RB151 041/5134366
Ivana Hodásová B156 041/5134361
výskumný pracovník
Ing. Michal Hodoň PhD. B102 041/5134355
technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, globálne navigačné satelitné systémy, inteligentné dopravné systémy, WSN, IoT
Ing. Martin Húdik PhD. B153 041/5134358
Vybrané prednášky z predmetov 5IH013 Technické prostriedky riadiacich a informačných systémov a 5BF007 Elektronika.
Cvičenia z predmetov – 5IS007 Distribuované systémy, 5IH013 Technické prostriedky riadiacich a informačných systémov.


Ing. Adam Jaroš PhD. B155 041/5134390
číslicové riadenie, číslicové počítače, logické systémy
Ing. Matúš Jurečka PhD. B152 041/5134357
číslicové spracovanie signálov
Ing. Jozef Juríček PhD. B160 041/5134365
výučba: teória automatického riadenia 1, teória automatického riadena 2, úvod do teórie diskrétnych systémov
výskum: algoritmy a metódy návrhu automatických riadiacich systémov, teória diskrétnych systémov, číslicové spracovanie signálov
doc. Ing. Ján Kapitulík PhD. B159 041/5134391
výučba: vstavané systémy, počítačové inžinierstvo, číslicové spracovanie signálov, projekty
výskum: informačné a riadiace systémy, bezpečnosť vstavaných systémov, inteligentné dopravné systémy, spracovanie signálov v reálnom čase, akustika
doc. Ing. Ondrej Karpiš PhD. 041/5131415
výučba: logické systémy, číslicové počítače, prepojené vstavané systémy
výskum: bezdrôtové senzorické siete, kompresné snímanie
Ing. Michal Kochláň
výučba: elektrotechnika, solar team slovakia
výskum: bezdrôtové senzorové siete, robotika
prof. Ing. Juraj Miček PhD. B106 041/5134350
výučba: prvky automatických systémov, mikropočítače a ich aplikácie, technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, číslicové spracovanie signálov I
výskum: číslicové spracovanie signálov - tvarovanie šumu
Ing. Jana Milanová PhD. B153 041/5134358
číslicové počítače
doc. Ing. Peter Ševčík PhD. B111 041/5134350
Elektrotechnika, Číslicové systémy, Návrh zákazníckych integrovaných obvodov, Aplikácie mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov

Doktorandi

Ing. Veronika Olešnaníková RB154 041/5134359
Prepojené vstavané systémy, Číslicové počítače, výskum: Kompresné snímanie
Ing. Martin Revák B56
výučba: číslicové spracovanie signálov 2 výskum: bezpečnosť vstavaných systémov, paralelné systémy
Ing. Peter Šarafín RB154 041/5134359
Výskum: Tvarovanie riadiacich signálov, Predmety: Mikropočítače a ich aplikácie, Číslicové systémy
Ing. Samuel Žák B56
výskum: bezdrôtové senzorické siete, systémy zberu energie z prostredia,
Ing. Róbert Žalman RB154 041/5134359

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje výučbu v oblastiach analýzy, modelovania, simulácie a metodiky návrhu technického a programového zabezpečenia riadiacich a informačných systémov. Vedecká činnosť katedry je orientovaná do oblasti vývoja nových riadiacich algoritmov, projektovania prvkov a parametrov počítačových sietí, vývoja metód algoritmov a technických prostriedkov číslicového spracovania signálov, analýzy dynamických vlastností dopravných procesov a prostriedkov pri pohybe medzi uzlami a modelovania dynamiky človeka pri riadení technických systémov.