Školné

Informácie ohľadom školného sa nachádzajú v časti Legislatíva doktorandského štúdia.