Základné informácie - celouniverzitné pravidlá

Na úrovni univerzity koordinuje program Erasmus+ prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. Univerzitnou administrátorkou pre študentské mobility je pani Lenka Kuzmová.

Informácie a pravidlá s celouniverzitnou platnosťou - link

Základné informácie pre študentov UNIZA - akademický rok 2017/2018

Dôležité adresy a kontakty na Žilinskej univerzite

Leták UNIZA o Erasmus+

stránka Európskej komisie o programe Erasmus+