Pokročilé metódy vedeckej práce

Pre všetkých záujemcov je k dispozícii PDF kniha

Pokročilé metody vědecké práce