Tlačivá

Osobný záznam

Odchod zo školy(odovzdáva sa až po štátniciach)

Anotačný resp. analytický list

Prihláška na štátnu skúšku sa vypisuje vo fakultnom systéme záverečné práce.

Dotazník absolventa - 1.stupeň


Všetky tlačivá posudkov - posudok vedúceho aj oponenta sa vypisujú vo fakultnom systéme záverečné práce. 

Žiadosť o dodatočne odovzdanie záverečnej práce


Študijný program Informatika, Počítačové inžinierstvo:

šablóna záverečnej práce

pokyny pre vypracovanie záverečnej práce - odporúčané, je však potrebné komunikovať s vedúcim záverečnej práce