Členovia vedeckej rady

Predseda

doc. Ing. Emil KRŠÁK, PhD.


Členovia:

prof. Ing. Mária BIELIKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Martina BLAŠKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.

prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.

prof. Ing. Milan DADO, PhD.

doc. Ing. Mária ĎURIŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Zdeněk HAVLICE, CSc.

prof. Ing. Štefan HITTMÁR, PhD.

doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD.

prof. RNDr. Jaroslav JANÁČEK, CSc.

prof. Ing. Ľudmila JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ondrej KARPIŠ, PhD.

prof. Ing. Martin KLIMO, PhD.

doc. Ing. Michal KOHÁNI, PhD.

doc. Ing. Viliam LENDEL, PhD.

prof. Ing. Vitaly LEVASHENKO, PhD.

prof. Ing. Karol MATIAŠKO, PhD.

doc. Ing. Peter MÁRTON, PhD.

prof. Ing. Juraj MIČEK, PhD.

doc. RNDr. Stanislav PALÚCH, CSc.

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.

prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc.

prof. Ing. Josef VODÁK, PhD.

prof. Ing. Liberios VOKOROKOS, PhD.

doc. Ing. Michal ZÁBOVSKÝ, PhD.

doc. Ing. Jaroslav ZENDULKA, CSc.


Zoznam členov Vedeckej rady FRI UNIZA a ich pracoviská