Katedra manažérskych teórií

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134451
Web http://kmnt.fri.uniza.sk
Vedúci doc. Ing. Milan Kubina PhD.
Kontakt 041/5134463
Miestnosť RB256
Zástupca vedúceho prof. Ing. Josef Vodák PhD.
Kontakt 041/5134460
Miestnosť RB251
Sekretariát Ing. Jaroslava Benková
Telefón 041/5134451
Miestnosť RB257

Zamestnanci

Ing. Jaroslava Benková RB257 041/5134451
prof. Ing. Martina Blašková PhD. RB254 041/5134455
výučba: riadenie ľudských zdrojov, motivovanie ľudského potenciálu, organizačné správanie, procesy rozvoja ľudského potenciálu, modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu
výskum: motivácia, rozvoj ľudského potenciálu, rozhodovanie, strategické riadenie ľudských zdrojov
Ing. Juraj Dubovec PhD. RB253 041/5134454
výučba: logistika, controlling, teória podniku, operačný manažment,
výskum: optimalizácia procesov
prof. Ing. Štefan Hittmár PhD., MBA RB258 041/5134457
výučba: manažment 1, manažment 2, strategický manažment, manažérske rozhodovanie, manažérske hry a simulácie
výskum: inovačný manažment, znalostný manažment, strategický manažment
doc. Ing. Radoslav Jankal PhD. RB259 041/5134458
výučba: strategický manažment, riadenie kvality, etika v podnikaní, marketingové nástroje a aplikácie
výskum: kvality v službách, business excellence, etika, CSR
Ing. Lucie Jelínková PhD.
Ing. Gabriel Koman PhD. RB253 041/5134454
výučba: podnikové informačné systémy, manažérske hry a simulácie, manažérske informačné systémy, informačný manažment
výskum: podnikové IS, manažérske IS, ERP systémy (SAP), Big Data
doc. Ing. Milan Kubina PhD. RB256 041/5134463
výučba: podnikové informačné systémy, podnikové komunikačné systémy, počítačové siete 1, počítačové siete 2, manažérske informačné systémy, informačný manažment
výskum: podnikové IS, manažérske IS, ERP systémy (SAP), podnikové komunikačné systémy
doc. Ing. Viliam Lendel PhD. RB252 041/5134470,041/5134054
výučba: manažment 1, manažérske rozhodovanie, manažérska komunikácia, základy výskumu v manažmente, výskum v manažmente
výskum: inovačný manažment, CRM, riadenie inovačných procesov
Ing. Jana Makyšová PhD. RB253 041/5134454
výučba: operačný manažment, procesný manažment, projektový manažment, controlling
výskum: optimalizácia procesov, projektové riadenie
doc. Mgr. Jakub Soviar PhD. RB251 041/5134462
výučba: marketing, marketingové riadenie, sociológia, psychológia
výskum: kooperačný manažment, marketingové stratégie, prieskum trhu
doc. Ing. Michal Varmus PhD. RB252 041/5134471
výučba: manažérske prezentačné zručnosti, marketing, marketingová komunikácia, inovačný manažment
výskum: inovačný manažment, marketing a manažment v športe
prof. Ing. Josef Vodák PhD. RB251 041/5134460
výučba: malé a stredné podnikanie, medzinárodný manažment a marketing, výskum v manažmente
výskum: manažment výkonnosti

Doktorandi

Ing. Roman Adámik RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Marketingová komunikácia / Výskum: Inovácie v strategickom riadení športovej organizácie
Ing. Juraj Čerňanský RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Základy výskumu v manažmente, Manažérska komunikácia, Manažérske rozhodovanie / Výskum: Rozhodovanie v inovačnom procese
Ing. Patrik Ferenc RB010 041/5134025
Výučba: Manažérske prezentačné zručnosti, Marketing --- Výskum: Riadenie vzťahov zainteresovaných strán nevýrobných organizácií
Ing. Martin Holubčík RB007 041/5134020
Oblasť primárneho výskumu: Strategický manažment kooperačných organizačných foriem založený na synergickom efekte. Predmety: Výskum v manažmente, Marketing, Marketingové riadenie. Kľúčové slová: manažment, kooperácia, synergia. Témy BP: Analýza úrovne kooperačného manažmentu podniku; Návrh marketingového plánu vybraného podniku; Návrh strategického riadenia podniku v súvislosti s rozvojom jeho kooperačných vzťahov s inými subjektmi.
Ing. Martin Latka RB007 041/5134020
Výučba: Manažment, Manažérska komunikácia, Manažérske rozhodovanie / Výskum: Tvorba a riadenie inovačných procesov
Ing. Barbora Línek RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Malé a stredné podnikanie, Výskum v manažmente / Výskum: Riadenie tvorby hodnoty pre zákazníka
Ing. Kristína Poláčková RB010 041/5134025
Výučba: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, Motivovanie ľudského potenciálu, Organizačné správanie Výskum: Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov
Ing. Miroslav Rechtorík RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Psychológia, Marketing. / Výskum: Manažment tímovej spolupráce.
Ing. Dominika Špaleková RB007 041/5134020
Predmety: Manažment, Manažérske rozhodovanie. Výskumná téma: Budovanie inovačného spravodajského systému.
Ing. Diana Zraková RB010 041/5134025
Výučba: manažérske informačné systémy, informačný manažment, psychológia. --- Výskum: Vplyv informačno-komunikačných systémov na reputačný manažment podniku.

Popis činnosti

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu a výskum manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a podieľa sa aj na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment. Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.