Katedra manažérskych teórií

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134451
Web http://kmnt.fri.uniza.sk
Vedúci doc. Ing. Milan Kubina PhD.
Kontakt 041/5134463
Miestnosť RB256
Zástupca vedúceho prof. Ing. Josef Vodák PhD.
Kontakt 041/5134460
Miestnosť B251
Sekretariát Oľga Doricová
Telefón 041/5134451
Miestnosť RB257

Zamestnanci

doc. Ing. Martina Blašková PhD. B254 041/5134455
výučba: riadenie ľudských zdrojov, motivovanie ľudského potenciálu, organizačné správanie, procesy rozvoja ľudského potenciálu, modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu
výskum: motivácia, rozvoj ľudského potenciálu, rozhodovanie, strategické riadenie ľudských zdrojov
Oľga Doricová RB257 041/5134451
sekretariát
Ing. Juraj Dubovec PhD. B253 041/5134454
výučba: logistika, controlling, teória podniku, operačný manažment,
výskum: optimalizácia procesov
prof. Ing. Štefan Hittmár PhD., MBA RB258 041/5134457
výučba: manažment 1, manažment 2, strategický manažment, manažérske rozhodovanie, manažérske hry a simulácie
výskum: inovačný manažment, znalostný manažment, strategický manažment
doc. Ing. Radoslav Jankal PhD. B259 041/5134458
výučba: strategický manažment, riadenie kvality, etika v podnikaní, marketingové nástroje a aplikácie
výskum: kvality v službách, business excellence, etika, CSR
doc. Ing. Milan Kubina PhD. RB256 041/5134463
výučba: podnikové informačné systémy, podnikové komunikačné systémy, počítačové siete 1, počítačové siete 2, manažérske informačné systémy, informačný manažment
výskum: podnikové IS, manažérske IS, ERP systémy (SAP), podnikové komunikačné systémy
doc. Ing. Viliam Lendel PhD. RB252 041/5134470,041/5134054
výučba: manažment 1, manažérske rozhodovanie, manažérska komunikácia, základy výskumu v manažmente, výskum v manažmente
výskum: inovačný manažment, CRM, riadenie inovačných procesov
Ing. Jana Makyšová PhD. B253 041/5134454
výučba: operačný manažment, procesný manažment, projektový manažment, controlling
výskum: optimalizácia procesov, projektové riadenie
doc. Mgr. Jakub Soviar PhD. B251 041/5134462
výučba: marketing, marketingové riadenie, sociológia, psychológia
výskum: kooperačný manažment, marketingové stratégie, prieskum trhu
doc. Ing. Michal Varmus PhD. RB252 041/5134471
výučba: manažérske prezentačné zručnosti, marketing, marketingová komunikácia, inovačný manažment
výskum: inovačný manažment, marketing a manažment v športe
prof. Ing. Josef Vodák PhD. B251 041/5134460
výučba: malé a stredné podnikanie, medzinárodný manažment a marketing, výskum v manažmente
výskum: manažment výkonnosti

Doktorandi

Ing. Patrik Ferenc RB010 041/5134025
Predmety: Manažérske prezentačné zručnosti, Výskum v manažmente.
Ing. Martin Holubčík RB007 041/5134020
Oblasť primárneho výskumu: Strategický manažment kooperačných organizačných foriem založený na synergickom efekte. Predmety: Výskum v manažmente, Marketing, Marketingové riadenie. Kľúčové slová: manažment, kooperácia, synergia. Témy BP: Analýza úrovne kooperačného manažmentu podniku; Návrh marketingového plánu vybraného podniku; Návrh strategického riadenia podniku v súvislosti s rozvojom jeho kooperačných vzťahov s inými subjektmi.
Ing. Gabriel Koman RB009 041/5134022
podnikové informačné systémy, BigData, SAP ERP, Business Intelligence
Ing. Jana Kundríková RB009 041/5134022
psychológia, marketing, marketingové riadenie, technology & knowledge transfer
Ing. Martin Latka RB007 041/5134020
Ing. Dominika Moravčíková RB007 041/5134020
Manažment, Manažérske rozhodovanie
Ing. Kristína Poláčková RB010 041/5134025
Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, Motivovanie ľudského potenciálu, Manažérske rozhodovanie v motivovaní, Organizačné správanie
Ing. Eva Siantová RB009 041/5134022
Projektový manažment, Manažment, Inovácie
Ing. Diana Zraková RB010 041/5134025
Predmety: manažérske informačné systémy, informačný manažment, psychológia

Popis činnosti

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu a výskum manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a podieľa sa aj na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment. Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.