Členovia akademického senátu

Zloženie Akademického senátu FRI ŽU

Predseda:

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.


Tajomník:

  Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.


Členovia:

Zamestnanecká časť AS FRI:

  doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

  RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 

  doc. Ing. Martina Blašková, PhD.

  Ing. Juraj Dubovec, PhD.

  Ing. Brita Endersová

  Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.

  Ing. Tomáš Majer, PhD.

  Ing. Lucia Pančíková, PhD.

  Ing. Ján Ružbarský, PhD.

  doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

  doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.

  Ing. Monika Vajsová

  Ing. Michal Varga, PhD.

  Ing. Monika Václavková, PhD.


Študentská časť AS FRI:

  Bc. Michaela Boteková

  Ing. Martin Holubčík

  Bc. Dominika Hriníková

  Michal Janešík

  Michal Mulík

  Ing. Kristína Poláčková

  Vladimíra Purašová