Prečo študovať u nás

Naša fakulta

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia, ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť našej fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Kombinácia uvedených oblastí vzdelávania a výskumu podporená zanietenými a kompetentnými odborníkmi vytvára predpoklady, ktoré zabezpečujú udržateľný úspech našej fakulty.

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete. Výraznou výhodou FRI je variabilita štúdia, pretože okrem povinných predmetov si ostatné predmety vyberá študent sám a to zo všetkých študijných odborov – informatika, manažment a počítačové inžinierstvo.

Komunita, ktorú na fakulte vytvárajú členovia študentskej aj zamestnaneckej časti akademickej obce, je schopná využívať prednosti moderných prístupov k riadeniu s podporou informačných technológií. To sa prejavuje nielen vo formovaní študijných programov, ale aj v samotnom riadení fakulty. FRI tradične pestuje kultúru náročnosti a medzi odbornou verejnosťou je známa kvalitou svojich produktov, ktorými sú výstupy z riešenia výskumných projektov, študijné programy a najmä jej absolventi. Počas akademického roka sú na fakulte konané tradičné a veľmi populárne podujatia ako: FRIfest, FRIples a FRIpunč, ktoré dávajú štúdiu ďalší až rodinný rozmer.


Pridaj sa k úspešnému tímu FRI

V uplynulom roku 2014 Fakulta riadenia a informatiky získala titul ocenený finalista v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu. Fakulta získala v rámci súťaže aj ďalšie ocenenia a to: TOP manažér kvality roka 2014 – sektor verejnej správy a dve ceny za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života - najlepšia dizertačná práca a najlepšia diplomová práca.

Študenti fakulty získavajú vynikajúce umiestnenia na prestížnych súťažiach. Napr. v roku 2014 získali na súťaži ACM SPY o najlepší študentský IT diplomový projekt (5. miesto z 2027), Inžinierska cena o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií (dve čestné uznania), KIA Innovation Awards 2014 (4. miesto), stredoeurópske kolo programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2014 (v rámci 5-tich zúčastnených slovenských univerzít sme obsadili 2. miesto) atď.

V rámci rebríčku záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl je fakulta na 3. mieste. Uplatnenie absolventov je podľa portálu profesia.sk až 97% a priemerný nástupný plat absolventa je 1 125 EUR (platy.sk). Študenti študijných programov Informatika a Počítačové inžinierstvo majú nárok aj na odborové štipendium (do 1 000 EUR).

V ostatnom rebríčku fakúlt VŠ podľa príjmov ich absolventov obsadila Fakulta riadenia a informatiky 9. miesto (1 267 EUR, ako prvá spomedzi fakúlt VŠ, ktoré nemajú sídlo v Bratislave, zdroj: lepsieskoly.sk).