Aktuálne informácie - ERASMUS+

Stáže Erasmus+ v letnom semestri akademického roku 2017/18

Bola otvorené 3. kolo prihlasovania na stáže Erasmus+ v akademickom roku 2017/18. Termín na podanie prihlášky v 3. kole je 10. január 2018.

Pre ďalšie kroky kontaktujte fakultnú administrátorku programu Erasmus+, pani Pychtinovú.

Prihlasovanie mobility Erasmus+ v akademickom roku 2018/19 bude možné od februára 2018.