Aktuálne informácie - ERASMUS+

Mobility Erasmus+ v akademickom roku 2018/19

Prihlasovanie na mobility počas akademického roka 2018/19 sa začalo! Prihlášku prineste osobne pani Pychtinovej, do 16. marca 2018 (vrátane).


Komerčné poisťovné začínajú do svojich produktov pridávať špeciálne poistky pre mobility Erasmus+. Jednou z nich je aj poisťovňa UNION a ich produkt ERAPO. Poistky by mali byť výhodnejšie ako doteraz.