Aktuálne informácie - ERASMUS+

Mobility Erasmus+ v akademickom roku 2017/18

Dňa 7. apríla 2017 bolo rozhodnuté o nomináciách študentov FRI pre študijné pobyty a stáže Erasmus+ pre nasledujúci akademický rok. Zoznam nominovaných a náhradníkov je v doleuvedených súboroch:

nominovaní na študijné pobyty 

nominovaní na stáže 

Pre ďalšie kroky kontaktujte fakultnú administrátorku programu Erasmus+, pani Přikrylovú.