Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium

Termín podávania prihlášok je predĺžený do 15.4.2016!

Informácia o podmienkach prijatia na bakalárske a inžinierske štúdium - akademický rok 2016/2017
K príprave na prijímacie skúšky odporúčame využiť možnosti ponúkané spoločnosťou SCIO

Termín podávania prihlášok bol predĺžený do 15. apríla 2016


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí:    19.2.2016 o 10,00 hod.

ONLINE[1] Deň otvorených dverí:  4.11.2015 od 16:00 hod. do 21:00 hod. - archív DOD

  3.3.2016  od 16:00 hod. do 21:00 hod.

[1] Deň otvorených dverí prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty http://www.fri.uniza.sk

Informácie ku dňu otvorených dverí 2016

Informácie ku ONLINE dňom otvorených dverí 2015/2016

Mapa univerzitného areálu

 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Elektronickú prihlášku na bakalárske štúdium je potrebné vytlačiť, dať potvrdiť na strednej škole, priložiť k nej doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a prihlášku zaslať na adresu fakulty.
Povinnou prílohou pre študijný odbor Manažment je overená kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2014

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky

 

Prečo študovať na FRI?

90% študentov je hrdých na štúdium na FRI *

Fakulta patrí medzi najžiadanejšie medzi zamestnávateľmi **

Kvalitné zázemie a pestrá možnosť voľnočasových aktivít


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk. Ďalšie fotogalérie nájdete v časti Fakulta -> Galéria.


 

* Zdroj: Výsledky dotazníkov absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

** Zdroj: http://www.profesia.sk/cms/newsletter/maj-2010/zostavili-sme-rebricek-najziadanejsich-absolventov/42599