Podmienky prijatia

Upozorňujeme uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí sú k nám prijatí bez prijímacích skúšoka a maturovali v roku 2018, aby nezabudli naskenovať  maturitné vysvedčenie do elektronickej prihlášky - databázu máte sprístupnenú od 1.6 do 12.6.2018 (voľba "odoslané prihlášky" vybrať EPčíslo, zobrazí sa prihláška a cez voľbu "informácie podateľne" vložiť vysvedčenie).
Ak nemáte možnosť maturitné vysvedčenie vložiť, musíte prísť osobne podľa pokynov v pozvánke dňa 14.6.2018 preukázať sa maturitným vysvedčením.


Podmienky prijatia na štúdium - akademický rok 2018/2019

Informácia o podmienkach prijatia na :
bakalárske štúdium
inžinierske štúdium
doktorandské štúdium

Usmernenie k podávaniu inžinierskych prihlášok

K príprave na prijímacie skúšky odporúčame využiť možnosti ponúkané spoločnosťou SCIO

Termín podávania prihlášok bol predĺžený do 23. apríla 2018 - NESTIHLI STE HO A MÁTE ZÁUJEM U NÁS ŠTUDOVAŤ? NAPÍŠTE NÁM

Žiadosť o ubytovanie na internátoch Žilinskej univerzity v Žiline, podávate až v deň zápisu na fakultu ubytovacej referentke.

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 267 EUR, priemerný mesačný príjem absolventa = 1. miesto spomedzi mimobratislavských fakúlt, zdroj: sociálna poisťovňa)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí:    16.2.2018 od 10.00 hod.

Program DOD FRI UNIZA 2018

Mapa univerzitného areálu

Mrkni ako nám bolo fajn na MINULOROČNOM FRI :)


ONLINE Deň otvorených dverí (prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty): 

8.11.2017 od 16:00 hod. do 21:00 hod.

7.3.2018  od 16:00 hod. do 21:00 hod.

Pozvánka na Online DOD FRI UNIZA

 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Doklad o zaplatení poplatku a v prípade bakalárskeho študijného programu Manažment aj kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Prihlášku môžete zaslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné a taktiež aj poplatok pri elektronickej prihláške je nižší.

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2017

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.