Postup odovzdávania záverečných prác obhajovaný v zimnom termíne - január 2017 | Aktualita

Postup odovzdávania záverečných prác obhajovaný v zimnom termíne - január 2017

V priloženom dokumente si prosím pozrite podrobné informácie k odovzdávaniu záverečných práce obhajovaných v zimnom termíne: január 2017

Odovzdávanie prác

Ak študent registruje zadanie v tomto ak.roku 20016/2017 - t.j. do 31.10.2016 a chce obhajovať prácu v zimnom termíne, odovzdáva do 31.10.2016 aj prihlášku na štátnu skúšku na zimný termín.

Týmto študentom potom dáme oznam, kedy si môžu prísť pre podpísané zadanie záverečnej práce na študijný referát.