Späť


Projekt

Vývoj vstavaných systémov

Garant: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
Učitelia: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
Počet študentov: 1 - 4

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory