Späť


Projekt

VIZAMIS – systém pre spracovanie a zobrazenie dát železničnej dopravy

Garant: Ing. Ján Ružbarský, PhD.
Učitelia: Ing. Viliam Tavač, PhD., Ing. Marek Tavač, PhD.
Počet študentov: 2 - 3

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory