Späť


Projekt

Nástroj UML .FRI

Garant: doc. Ing. Ján Janech, PhD.
Učitelia: Ing. Mgr. Ľubomír Sadloň, PhD.
Počet študentov: 3 - 4

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory