Späť


Projekt

Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém

Garant: prof. Ing. Elena Zaitseva PhD.
Učitelia: Ing. Jozef Kostolný PhD., Ing. Miroslav Kvaššay PhD.
Počet študentov: 2 - 6

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory