Späť


Projekt

Aplikácie modelovania a spracovania dát

Garant: Ing. Katarína Zábovská, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 5 - Nedefinované

Popis projektu

Študenti prihlásení na projekt

Aktuálni a predošlí študenti na projekte

Súbory