Dôležitý oznam pre študentov - zmena v používaní študentských mailov od šk. roku 2018/2019 | Aktualita

Dôležitý oznam pre študentov - zmena v používaní študentských mailov od šk. roku 2018/2019

V článku nájdete dôležité informácie o nových pravidlách  na používanie študentských mailov.