Druhý workshop projektu KosOptRail | Aktualita

Druhý workshop projektu KosOptRail

V dňoch 25.-27. apríla 2017 sa na pôde UNIZA koná druhý workshop projektu KosOptRail. O prvom workshope, ktorý sa konal vo februári v Prištine, vydala UNIZA oficiálnu tlačovú správu - znenie tlačovej správy.

Program workshopu - dokument.