FRIfest a Beh Jeana de Mijona 2018 | Aktualita

FRIfest a Beh Jeana de Mijona 2018

I napriek počasiu to bola opäť perfektná akcia... Beh Jeana de Mijona s rekordnou účasťou – 15 tímov... Úžasná atmosféra FRIfestu vďaka hudbe skupiny Blue Time a ďalších... Dobré jedlo a najmä skvelý FRI kolektív... Veľké poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi a zakladateľovi tohto podujatia pánovi Ing. Jurajovi Dubovcovi, PhD. a FRI klubu za bezchybnú organizáciu. Tešíme sa opäť na budúci ročník.