Informačné stretnutia študentov končiacich ročníkov | Aktualita

Informačné stretnutia študentov končiacich ročníkov

V mesiaci marec sa uskutočnia informačné stretnutia garantov jednotlivých študijných programov a študentov končiacich ročníkov, ktoré sa budú týkať štátnych skúšok a vypracovania záverečných prác. Presný rozpis termínov podľa programov nájdete v priloženom dokumente.

Informačné stretnutie - rozpis termínov