Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) | Aktualita

Medzinárodný kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa)

Pozývame Vás na kongres ITAPA, ktorý je vrcholným podujatím v oblasti digitalizácie spoločnosti a verejnej správy, a ktorému sa už 15 rokov darí spoluformovať eGov prostredie na Slovensku, prezentovať to najlepšie, čo Slovensko v oblasti digitalizácie spoločnosti a vzdelávania vytvorilo, ale aj pomenovávať problémy a dávať priestor na fundovanú diskusiu pre odbornú verejnosť so záujmom o danú problematiku. Všetky informácie o kongresu nájdete tu. Účastnícky poplatok pre zástupcov akademického sektora je zvýhodnený a jeho výška je rovnaká ako pre pracovníkov štátnej a verejnej správy.