NA ŽILINSKÉ UNIVERZITĚ SE USKUTEČNILA PRVNÍ FLOWMON AKADEMIE | Aktualita

NA ŽILINSKÉ UNIVERZITĚ SE USKUTEČNILA PRVNÍ FLOWMON AKADEMIE

flowmon na KIS FRI UNIZA

Prebratá správa: zdroj www.flowmon.com

Seznámit studenty oboru síťových technologií s problematikou monitorování a analýzy síťového provozu. To bylo cílem akce Flowmon Akademie, která se pod vedením našeho technického ředitele, Pavla Minaříka, konala 26. dubna na Fakultě riadenia a informatiky Žilinské univerzity.

Flowmon dlouhodobě spolupracuje s akademickou sférou jak na poli výzkumu, tak právě při vzdělávání. Nový koncept Flowmon Akademií umožňuje studentům seznámit se s tím, jak lze technologii analýzy datových toků využít při správě a zabezpečení sítě. Náplní přitom nebyla jen teorie. Díky Flowmon Labu, který vyrostl přímo na univerzitě, si studenti mohli získané znalosti v praxi přímo ověřit.
Flowmon Akademie na Žilinské univerzitě byla první ze série setkání, které Flowmon chystá na univerzitách u nás i v zahraničí.
Flowmon Networks také pro studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty informačních technologií VUT v Brně vypisuje témata bakalářských a diplomových prací (zde). Společnost také nabízí stáže, kde mohou studenti načerpat nové znalosti přímo v praxi.