Platená stáž v oblasti Business Consulting | Aktualita

Platená stáž v oblasti Business Consulting

Spoločnosť DETECON ponúka pre našich študentov možnosť platenej stáže, ktorú možno uznať ako povinný predmet Prax.