Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium | Aktualita

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018 je možné podávať prihlášky na doktorandské štúdium na FRI UNIZA pre akademický rok 2018/2019.

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.fri.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie.