Podpísanie memoranda o porozumení so spoločnosťou IBM | Aktualita

Podpísanie memoranda o porozumení so spoločnosťou IBM

Naša fakulta v zastúpení pána dekana dnes podpísala memorandum o porozumení so spoločnosťou IBM. Veríme, že doterajšia spolupráca sa ešte viac prehĺbi. Podpísaním memoranda získajú naši študenti a zamestnanci prístup k viacerým softvérovým riešeniam spoločnosti IBM, možnosť absolvovať zaujímavé stáže, certifikáciu za zvýhodnených finančných podmienok, nové možnosti pre doktorandov a ďalšie. Jednotlivé výhody spolu s postupom ich využívania budeme postupne zverejňovať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou IBM.