PRESUN VÝUČBY z RC001 a RB055 do nových učební RA319 a RA320 | Aktualita

PRESUN VÝUČBY z RC001 a RB055 do nových učební RA319 a RA320

Od pondelka 3.10. dochádza z dôvodu otvorenia nových seminárnych učební k presunu výučby, a to nasledovne: z miestnosti RC001 do RA319 a z miestnosti RB055 do RA320. Miestnosti RA319 a RA320 sa nachádzajú v budove A, na treťom poschodí, vzadu.