Prezentačné dni doktorandov | Aktualita

Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na katedrové a fakultné Prezentačné dni doktorandov, ktoré sa budú konať:


- v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika

dňa 29. marca 2017 od 8.00 hod., m. č. RA101 rozpis prezentácií


- v študijnom odbore 3.3.15 manažment

dňa 24. marca 2017 od 9.00 hod., m. č. RB 205 rozpis prezentácií

dňa 31. marca 2017 od 11.00 hod., m. č. RC 001 rozpis prezentácií.


Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť.