Prezentačné dni doktorandov | Aktualita

Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na Prezentačné dni doktorandov v rámci predmetu Projekt 5 doktorandského štúdia, ktoré sa uskutočnia vo forme katedrových prezentácií podľa rozpisu.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť.