×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 ... 3 4 5 6 7 Ďalší Položky 101 - 120 z 133
Detekcia phishingu vo webových stránkach InIS, IS doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 22
Dáta a rozhodovanie (2018) IS Ing. Lukáš Falát, PhD. 3-6 17
Rozpoznávanie obrazu pomocou neurónových sietí IS, PI doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD. 3-10 15
Návrh komponentov platformy pre business-to-business integráciu v prostredí .NET IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2-5 1
Modelovanie ekonomických dát v R_2 2018 IMN, IS Ing. Lucia Pančíková, PhD. 2-6 7
Riadenie investičných projektov a ich financovanie 2018 IMN Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-4 2
Skúšací systém IS, InIS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2-5 23
Tvorba integračnej platformy IS, InIS Ing. Boris Bučko, PhD. 1-4 14
IoT systém pre hodnotiace účely PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 2
Data mining pri detekcii rakoviny prsníka InIS, IS doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 14
Systémy pre podporu trvaloudržateľného staviteľstva. PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-4 2
Predikčné modely a ich optimalizácia v otvorenom softvéri IS Ing. Lucia Pančíková, PhD. 5 3
Hra pre zariadenia s OS Android PI Ing. Samuel Žák 1 1
NFC hra PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 4
Personalizované monitorovanie ľudského tela ActivityAssistant PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-4 3
Automatizovaný systém optimalizácie marketingovej komunikácie IS Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 2-4 5
Programovacia stavebnica PI doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 1-3 4
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 1
Transformácia produktu na správu klientskych účtov z relačnej databázy na SAP HANA IS, InIS Ing. Katarína Zábovská, PhD. 1-5 2
Internetový obchod poskytujúci dáta tretích strán PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 1
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI