Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy. IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3 0
Využitie informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a predikciu makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 3 0
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
Zážitkové vyhodnocovanie štatistických dát IS, IIS doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 3-5 0
Neurálne rozhrania PI, ASI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-10 0
Návrh logických automatov PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Osvetľovacie LED makro PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 0
Dátová integrácia s podporou laboratórií UVP IS, IIS Ing. Katarína Zábovská, PhD. 1-4 0
Inteligentný dopravný systém PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 0
IoT systém pre inteligentnú domácnosť PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 0
Ekonomicko - Administratívny informačný systém – webová aplikácia IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-8 0
Modulárny informačný systém IS Ing. Jozef Kostolný, PhD. 3-6 0
Modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu 2019 IMN, PI prof. Ing. Martina Blašková, PhD. 1-4 0
Rýchle zotavenie siete ASI Ing. Jozef Papán, PhD. 1-4 0
Strojové učenie s využitím hlbokých neurónových sietí (2019) IS, IIS Ing. Lukáš Falát, PhD. 2-5 0
Vývoj systémov na podporu výučby programovania PI, IS doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 1-4 0
3D tlač PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-2 0
Digitálny podnik ako výzva pre manažérov podniku – Industry 4.0 na Slovensku IMN doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2-6 0
Aktuálne trendy a smerovanie digitálneho marketingu IMN Ing. Gabriel Koman, PhD. 2-4 0
Riadenie investičných projektov a ich financovanie 2019 IMN Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 1-3 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI