Dekanát fakulty

Všeobecné informácie

Adresa Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón +421-41-513 4061
Fax +421-41-513 4055

DEKAN

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Telefón 041/5134050,041/5134128
Miestnosť RA104

PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
Telefón 041/5134213,5134060
Miestnosť RA102

PRODEKAN PRE VZDELÁVANIE

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Telefón 041/5134470,041/5134054
Miestnosť RA102

PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
Telefón 041/5134053
Miestnosť RA102

TAJOMNÍK FAKULTY

Ing. Marta Rešetková, PhD.
Telefón 041/5134075,041/5134052
Miestnosť RA106

Sekretariát

Jozefína Štarková
Telefón 041/5134051
Miestnosť RA105

REFERÁT PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A KARIÉRNY RAST

Ing. Dana Kršáková
Telefón 041/5134059
Miestnosť RA108

REFERÁT PERSONÁLNY

Bc. Renáta Tavačová
Telefón 041/5134058
Miestnosť RA107

REFERÁT ŠTUDIJNÝ

Mgr. Mária Sičová
Telefón 041/5134061
Miestnosť RA111
Mgr. Renáta Nováková
Telefón 041/5134062
Miestnosť RA111

REFERÁT EKONOMICKÝ

Ing. Stanislava Sapietová
Telefón 041/5134057
Miestnosť RA109

REFERÁT PRE PROJEKTY A VONKAJŠIE VZŤAHY

Ing. Brita Endersová
Telefón 041/5134555
Miestnosť RA110
Ing. Mária Přikrylová
Telefón 041/5134555
Miestnosť RA110
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI