Dekanát fakulty

Všeobecné informácie

Adresa Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón +421-41-513 4061
Fax +421-41-513 4055

Dekan

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
Telefón 041/5134050,041/5134128
Miestnosť RA104

Prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
Telefón 041/5134176, 5134060
Miestnosť RA103

Prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Telefón 041/5134470,041/5134054
Miestnosť RA102

Prodekan pre zahraničné styky

doc. Ing. Peter Márton, PhD.
Telefón 041/5134053
Miestnosť RA1110

Tajomník fakulty

Ing. Marta Rešetková, PhD.
Telefón 041/5134052
Miestnosť RA106

Sekretariát

Jozefína Štarková
Telefón 041/5134051
Miestnosť RA105
Soňa Muščíková
Telefón 041/5134520
Miestnosť RA002-IC

Referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

Ing. Dana Kršáková
Telefón 041/5134059
Miestnosť RA108

Referát personálny

Bc. Zuzana Dubničková
Telefón 041/5134058
Miestnosť RA107

Referát študijný

Mgr. Mária Sičová
Telefón 041/5134061
Miestnosť RA111
Mgr. Renáta Nováková
Telefón 041/5134062, 0917 373 582
Miestnosť RA111
Mgr. Petra Cvičeková
Telefón 041/5134061
Miestnosť RA111

Referát ekonomický

Ing. Stanislava Sapietová
Telefón 041/5134057
Miestnosť RA109

Referát pre projekty a vonkajšie vzťahy

Ing. Mária Přikrylová
Telefón 041/5134521
Miestnosť RA125
Ing. Brita Endersová
Telefón 041/5134555
Miestnosť RA125
Ing. Anna Ševčíková
Telefón 041/5134056
Miestnosť RA125
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI