Katedra technickej kybernetiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134351
Web http://frtk.fri.uniza.sk/
Vedúci doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Kontakt 041/5134350
Miestnosť RB111
Zástupca vedúceho doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD.
Kontakt 041/5134391
Miestnosť RB159
Sekretariát Mgr. Viera Černeková
Telefón 041/5134351
Miestnosť RB110

Zamestnanci

Ing. Lukáš Čechovič, PhD. RB151 041/5134366
výučba: meranie, konštrukcia a technológia výroby elektronických zariadení, prvky automatických systémov, 3Dtlač, vývoj aplikácií v Unity3D
výskum: robotika vo výučbe, 3D tlač, učiace sa systémy
Mgr. Viera Černeková RB110 041/5134351
sekretariát
Ing. Michal Hodoň, PhD. RB102 041/5134355
výučba: Technické prostriedky PC

výskum: otvorený hardvér, edukatívna robotika, globálne navigačné satelitné systémy, inteligentné dopravné systémy, bezdrôtové siete senzorov, internet vecí, vstavané systémy
Ing. Martin Húdik, PhD. RB153 041/5134358
výučba: technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia
výskum: bezdrôtové senzorové siete, IoT, distribuované systémy
Ing. Adam Jaroš, PhD. RB155 041/5134390
výučba: číslicové riadenie, číslicové počítače, logické systémy
výskum: adaptívne systémy číslicového riadenia, priemyselná regulácia, IoT, logické systémy a simulácia, moderné webové aplikácie, dizajn a vývoj software, vedomie a prirodzená inteligencia
doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. RB159 041/5134391
výučba: vstavané systémy, počítačové inžinierstvo, číslicové spracovanie signálov, projekty
výskum: informačné a riadiace systémy, bezpečnosť vstavaných systémov, inteligentné dopravné systémy, spracovanie signálov v reálnom čase, akustika
doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 041/5131415
výučba: číslicové počítače, prepojené vstavané systémy
výskum: bezdrôtové senzorické siete, kompresné snímanie
prof. Ing. Juraj Miček, PhD. RB106 041/5134350
výučba: technické prostriedky riadiacich a informačných systémov, číslicové spracovanie signálov I, prvky automatických systémov, mikropočítače a ich aplikácie
výskum: číslicové spracovanie signálov - tvarovanie šumu, vstavané systémy, internet vecí
Ing. Jana Milanová, PhD. RB153 041/5134358
výučba: číslicové počítače
výskum: bezdrôtové senzorové siete, multiagentové systémy
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. RB154 041/5134359
výučba: Číslicové počítače, Prepojené vstavané systémy
výskum: Bezdrôtové senzorové siete, Kompresné snímanie
Ing. Peter Šarafín, PhD. RB154 041/5134359
výučba: číslicové spracovanie signálov, vybrané metódy kompresie signálov
výskum: číslicové spracovanie signálov, bezdrôtové senzorové siete, vstavané systémy
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. RB111 041/5134350
výučba: elektrotechnika, elektronika, elektronické systémy, číslicové systémy, návrh zákazníckych integrovaných obvodov, aplikácie mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov
výskum: číslicové spracovanie signálov, implementácia číslicových systémov do FPGA obvodov, vstavané systémy, aplikácie IoT
Ing. Róbert Žalman, PhD. RB154 041/5134359
výučba: počítačové rozpoznávanie reči, projekty
výskum: bezdrôtové senzorové siete, akustické signály, inteligentné dopravné systémy

Doktorandi

Ing. Miroslav Chochul
Výučba: Číslicové systémy; Výskum: Bezdrôtové senzorické siete, Internet Vecí, Vstavané systémy
Ing. Lukáš Formanek
výučba: číslicové počítače, prepojené vstavané systémy, mikropočítače a ich aplikácie výskum: bezdrôtové senzorické siete, vstavané systémy, neurónové siete
Ing. Martin Revák RB56
výučba: číslicové spracovanie signálov 2 výskum: bezpečnosť vstavaných systémov, paralelné systémy

Popis činnosti

Katedra zabezpečuje výučbu v oblastiach analýzy, modelovania, simulácie a metodiky návrhu technického a programového zabezpečenia riadiacich a informačných systémov. Vedecká činnosť katedry je orientovaná do oblasti vývoja nových riadiacich algoritmov, projektovania prvkov a parametrov počítačových sietí, vývoja metód algoritmov a technických prostriedkov číslicového spracovania signálov, analýzy dynamických vlastností dopravných procesov a prostriedkov pri pohybe medzi uzlami a modelovania dynamiky človeka pri riadení technických systémov.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI