×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 ... 3 4 5 6 7 Ďalší Položky 121 - 133 z 133
ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy. IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3 0
Využitie informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a predikciu makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 3 0
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 1-2 0
Zážitkové vyhodnocovanie štatistických dát IS, InIS doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 3-5 0
Neurálne rozhrania PI, ASI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-10 0
Návrh logických automatov PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Osvetľovacie LED makro PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 0
Grafické vývojové prostredie pre MYrobot PI, IS doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 1-3 0
Senzorika znečistenia ovzdušia PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 1 0
Dátová integrácia s podporou laboratórií UVP IS, InIS Ing. Katarína Zábovská, PhD. 1-4 0
Inteligentný dopravný systém PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 0
IoT systém pre inteligentnú domácnosť PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 0
Ekonomicko - Administratívny informačný systém – webová aplikácia IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-8 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI