Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Modul pre podporu agilného vývoja v systéme Mantis IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
Implementácia a vplyv technológie Blockchain na riadenie procesov v podniku -2019 IMN doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
Informačné a komunikačné technológie v športe a ich využitie v športovom manažmente IMN doc. Ing. Michal Varmus, PhD. 2-6 0
On-line marketingové stratégie IMN doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 4-12 0
Interaktívna simulácia hromadnej dopravy IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 1-3 0
Testovanie robustnosti dopravnej siete IS, IIS Mgr. Peter Czimmermann, PhD. 1-3 0
Využitie informačných systémov pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu - 2019 IMN, IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 2-4 0
Manažment pasív vybraného podniku (2019) IMN doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 2-3 0
Aplikácie strojového učenia pre Big Data IS, IIS doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD. 1-4 0
Benchmarking v službách IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-3 0
Systémy měření a řízení výkonnosti v podmínkách slovenských podniků (2019) IMN Ing. Lucie Jelínková, PhD. MBA 2-4 0
Predikčné prístupy v modelovaní ekonomických dát_2019 IMN, IS Ing. Lucia Pančíková, PhD. 3-6 0
Informatická podpora občianskych aktivít IS, IIS doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2-5 0
Manažérske rozhodovanie v zdravotníctve založené na dátach (2019) IMN Ing. Lukáš Falát, PhD. 2-5 0
Trvalá udržateľnosť podniku ako predpoklad jeho prosperity (2019) IMN doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. 1-2 0
TimeTrack - riadenie projektu a testovanie výstupov IMN, IS Ing. Jozef Kostolný, PhD. 5-7 0
Simulácia komunitného systému zdieľania energie IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 0
WEB aplikácia pre podporu HR procesov IS Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-3 0
Monitoring vitálnych parametrov človeka IIS, IS Ing. Michal Kvet, PhD. 3-5 0
V2I (Vehicle to Infrastructure) communication ~ Smart City IS, PI doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2-5 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI