Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Interaktívna simulácia hromadnej dopravy IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 1-3 7
Testovanie robustnosti dopravnej siete IS, IIS Mgr. Peter Czimmermann, PhD. 1-3 4
TimeTrack - riadenie projektu a testovanie výstupov IMN, IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 5-7 7
Systém na správu a vyhodnotenie turnajov First Lego League IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 1
Neurálne rozhrania PI, ASI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-10 5
IoT systém pre inteligentnú domácnosť PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1 7
Osvetľovacie LED makro PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 3
Dátová integrácia s podporou laboratórií UVP IS, IIS Ing. Katarína Zábovská, PhD. 1-4 5
V2I (Vehicle to Infrastructure) communication ~ Smart City IS, PI prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 3
Vývoj systémov na podporu výučby programovania PI, IS doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 1-4 7
3D tlač PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-2 6
Inteligentný dopravný systém PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-2 1
ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy. IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3 0
Využitie informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a predikciu makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 3 0
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
Zážitkové vyhodnocovanie štatistických dát IS, IIS doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 3-5 0
Návrh logických automatov PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Modul pre podporu agilného vývoja v systéme Mantis IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-2 0
Simulácia komunitného systému zdieľania energie IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI