Späť


Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov

Garant: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Učitelia: Ing. Michal Varga, PhD.
Počet študentov: 1 - 3

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI