Späť


Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch

Garant: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Učitelia: doc. Ing. Michal Koháni, PhD., prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI