Späť


Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách

Garant: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Učitelia: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD., Ing. Milan Straka
Počet študentov: 2 - 5

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI