Späť


Informačný systém dopravného podniku

Garant: doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.
Učitelia: Ing. Tomáš Majer, PhD.
Počet študentov: 6 - Nedefinované

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI