Späť


Nemocničný informačný systém

Garant: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Marek Kvet, PhD., doc. Ing. Michal Kvet, PhD.
Počet študentov: 3 - 5

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI