Späť


Aplikácie strojového učenia pre Big Data

Garant: doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.
Učitelia: Ing. Ondrej Škvarek, PhD., doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.
Počet študentov: 1 - 4

Moderné senzory (kamery, lidary, mikrofóny) sú schopné poskytnúť veľké množstvo dát. Strojové učenie poskytuje metódy, ktoré z tohto veľkého množstva dát extrahujú informácie o okolitom svete potrebné pre rozhodovanie, či už pre  ľudí, alebo pre robotov. V rámci projektu  navrhujeme systémy na získavanie dát, ich spracovanie a vyhodnocovanie. 

Pri práci na projekte sa často využívajú jazyky R, Python, SQL, ako aj neurónové siete a štatistické modely. Najdôležitejšia je však otvorená a zvedavá myseľ.


Mám záujem o projekt
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum