Späť


PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov

Garant: RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Učitelia: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Počet študentov: 1 - 3





0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI