Späť


Dátová analýza a predikcie pre verejnú dopravu pomocou metód strojového učenia a umelej inteligencie

Garant: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Učitelia: Ing. Milan Straka, PhD., prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
Počet študentov: 1 - 5

Ciele projektu:
- Použitie vytvorených predikčných problémov v otvorenom prostredí s cieľom zvýšenia informovanosti cestujúcich.
- Analýza krátkodobých alebo dlhodobých zmien v trendoch vo využívaní verejnej dopravy cestujúcimi.
- Vytvorenie funkcionality na vylepšenie procesu tvorby cestovného poriadku
- Porovnanie spoľahlivosti a efektívnosti vytvorených cestovných poriadkov.
- Využitie predikčných modelov pri tvorbe turnusov s cieľom optimalizácie vozového parku a minimalizácie meškania.


Mám záujem o projekt
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum